Pedagogiek

Pedagogische doelen

De uitgangspunten voor het pedagogisch beleid van het Kevertje sluiten aan bij de door Marianne Riksen Walraven geformuleerde opvoedingsdoelen.

1 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

2 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

3 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties

4 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

DSC_0753