Pedagogische doelen

Contact opnemen

De uitgangspunten voor het pedagogisch beleid van het Kevertje sluiten aan bij de door Marianne Riksen Walraven geformuleerde opvoedingsdoelen.

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties
  4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken