Kind volg- en stimuleringsplan

Contact opnemen

Eén van de eisen die de overheid stelt aan dagverblijven en peuterspeelzalen is het opstellen van een kind volg- en stimuleringsplan.
Het Kevertje heeft gekozen voor Pravoo kindvolgsysteem voor 0-4 jarigen.

In dat plan komt aan de orde:

1. Hoe volgen we de ontwikkeling van onze kinderen?
2. Hoe signaleren we ontwikkelingsvertraging en -versnelling?
3. Hoe overleggen we met de ouders en maken we hen wegwijs in de sociale kaart?
4. Hoe ziet het ontwikkelingsgericht werken er bij ons uit?
5. Hoe werken we samen met het onderwijs?