Intakegesprek

Intakegesprek

Contact opnemen

Intakegesprek

Ongeveer één maand voor de definitieve plaatsing krijgen de ouders een uitnodiging voor een intakegesprek.

Tezamen met de schriftelijke uitnodiging ontvangen zij de zogenaamde huisregels van het Kevertje en een formulier om in te vullen t.b.v. het dossier van hun kind.

Hierbij gaat het om de namen, adressen en telefoonnummers van zowel ouders, huisarts als personen die in geval van nood kunnen worden gebeld.

Behalve dat er wordt geïnformeerd naar alle zaken die met de verzorging van het kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouders goed te informeren over het reilen en zeilen op de groep.

Wennen

Er worden ook twee wenmomenten afgesproken alvorens het kind “echt” komt. Mocht het nodig zijn dan kunnen er natuurlijk extra wenmomenten gepland worden.