Mentorschap

Mentorschap

Contact opnemen

Met ingang van 1 januari 2018 wordt aan alle kinderen van kinderdagverblijf het Kevertje een mentor toegewezen. Iedere pedagogisch medewerker is mentor en heeft dus een aantal mentorkinderen onder haar hoede. De mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Hierbij valt te denken aan de sociale ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling. De ontwikkelingsdoelen zullen aan de hand van observaties en gesprekken met ouders worden opgesteld. Het doel van het mentorschap en het interactieve een-op-een proces is dat ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsbelemmeringen op tijd gesignaleerd wordt. Wij kunnen dan vroegtijdig en adequaat passende (extra) ondersteuning bieden.