Het team

Deskundigheid en continuïteit van het personeel zijn belangrijke uitgangspunten in het personeelsbeleid. Het Kevertje is daarin geslaagd! Er is nauwelijks verloop in personeel en de onderlinge sfeer is goed. Het team van het Kevertje bestaat uit zowel twee vaste medewerkers op de babygroep als twee vaste leidsters op de peutergroep.
Alle pedagogisch medewerkers werken minimaal 24 uur per week.

De leiding van het Kevertje is in handen van een Pedagoog (drs). Bij ziekte of verlof van een pedagogisch medewerker gaat zij zelf aan de slag op de groep; geen vreemde invalkrachten dus, maar een vertrouwd gezicht. Bij de kinderen is zij bekend omdat zij haar dagelijks zien wanneer zij op de groep staat tijdens de pauzes van de collega’s.