Klachtenprocedure

Contact opnemen
Klachtenvrij-pin-2023

Waar mensen werken, gaan soms ook dingen fout. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over het Kevertje. Hiervoor heeft het Kevertje een klachtenprocedure.

Mocht u een klacht hebben wendt u zich als eerste tot de betrokken medewerkster Deze medewerkster tracht de klacht in overleg met u op een voor beide partijen bevredigde manier af te handelen.
Is de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze afgehandeld, of wilt u zich niet tot de betrokken medewerker wenden, of betreft de klacht de dagelijkse organisatie van het Kevertje, dan kunt u zich richten tot de leiding van het Kevertje. Zij zal trachten in samenwerking met de klager en de betrokken medewerker tot een voor beide partijen bevredigde oplossing te komen.

Wanneer u als klager desondanks niet tevreden bent, of wanneer u zich niet tot de leiding wilt wenden, dan kunt u ook nog een beroep doen op de oudercommissie.
Is dat evenmin afdoende om de klacht te verhelpen, of wilt u direct voor de externe procedure kiezen, door de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.