Landelijk Register Kinderopvang

Contact opnemen

Het Kevertje is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 202038786.
In dit register zijn de rapportages van de inspectie kinderopvang te vinden.