Vanaf mei 2023 hebben we een vacature voor een p.w.-er ( 3-4 dagen). Mail naar info@hetkevertje.nl.

Landelijk Register Kinderopvang

Contact opnemen

Het Kevertje is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 202038786.
In dit register zijn de rapportages van de inspectie kinderopvang te vinden.