Pedagogische kwaliteit

Contact opnemen

Het Kevertje is een kinderdagverblijf, waar per dag maximaal 23 kinderen opgevangen mogen worden.
In de rapporten van de GGD wordt het pedagogisch klimaat van het Kevertje geprezen.

De leiding van het Kevertje is in handen van een pedagoog en het Kevertje volgt nauwlettend de ontwikkelingen van het kind middels hantering van het kindvolgsysteem Pravoo.

Het Kevertje is vanzelfsprekend opgenomen in Het Landelijk Register.

Het vierogen principe

Zowel in menskracht als in cameratoezicht is hieraan vorm gegeven!!

Op de slaapkamers en op de babygroep is er permanent camera toezicht !

Veiligheid voor alles

Ook door de Brandweer is het kinderdagverblijf goedgekeurd evenals het aanwezige ontruimingsplan.

Er is een brandalarmsysteem met directe doorschakeling naar de brandweer.

Het Kevertje heeft een vingerscan bij de ingang.

Een nieuwe ventilatiesysteem, anno 2018, is op de peuterslaapkamer aangebracht.