Onze doelstelling

Contact opnemen

Kinderdagverblijf Het Kevertje stelt zich ten doelOuders, voogden en verzorgers kwalitatief hoogstaande opvang voor hun kind(eren) aan te bieden.
Dit doel tracht kinderdagverblijf Het Kevertje o.a. te bereiken door regelmatig overleg te hebben met de ouders; door gekwalificeerd personeel (dat minimaal 3 dagen/week werkt) in dienst te hebben; deskundige leiding van een pedagoog en goed ingerichte veilige ruimten beschikbaar te stellen.

Het is van belang dat ouders de zorg van de opvang ervaren als een aanvulling op hun eigen wijze van opvoeden.
De ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd door hen naar behoefte te verzorgen, te begeleiden en te stimuleren.

Vaste structuur

De ontwikkeling van zintuiglijke, motorische, emotionele, sociale, muzische en cognitieve vaardigheden vindt plaats op veilige, vertrouwde en deskundige wijze.

De gezondheid van de kinderen is een belangrijk aandachtspunt: gezonde (biologische) voeding, vaste structuur in de dag, dagelijks buiten spelen, een eigen bed, goede hygiƫne, afwisselende (rustige en drukke) bezigheden.