Ons profiel

Contact opnemen

De leiding van het Kevertje is in handen van Saskia van Dam, pedagoog en eigenaar.

Kinderdagverblijf Het Kevertje is met opzet kleinschalig gebleven. Hierin ligt haar kracht. Door deze kleinschaligheid kennen de leidsters alle kinderen en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor de ouders.
De communicatielijnen zijn kort en duidelijk, dit werkt voor alle partijen heel prettig.

Klein kinderdagverblijf in Utrecht

Het grote voordeel van een klein kinderdagverblijf voor de kinderen is dat het aansluit bij het gezinsleven. Zo zien de kinderen dat de afwas wordt gedaan, dat de wasmachine draait en dat er boodschappen worden gebracht. Op het oog alledaagse zaken die echter voor een kind van grote betekenis zijn. De kinderen worden bij deze activiteiten betrokken.

Continuïteit is op het Kevertje een kernwaarde. De pedagogisch werkers zijn minimaal 24 uur per week werkzaam en de directrice is de invalkracht. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige omgeving.