Dagindeling groepen

Contact opnemen

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige, bij het kind passende, dagindeling, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt op het ritme van thuis. Dit is zeker bij de babygroep het geval. De voedings-tijdenlijst vormt mede de basis hiervoor. Het ritme van het kind is in principe de leidraad, maar er dient echter eveneens rekening gehouden te worden met het ritme van de andere kinderen.

Bij “oudere” kinderen zal er naar gestreefd worden dat ze in het dagritme van het kinderdagverblijf komen. De peutergroep heeft i.v.m. het belang van rust en regelmaat een aantal vaste punten in de dag:

07.45 uur aankomst kinderen
08.00 uur baby’s naar de eigen afdeling
09.00 uur ochtendprogramma
09.45 uur fruit eten, drinken
10.00 uur verschonen, toiletbezoek
10.15 uur activiteiten: buitenspelen!
11.15 uur voorbereiden voor de maaltijd
11.30 uur volkoren brood eten en melk drinken
12.30 uur kinderen naar bed (uitkleden, verschonen, toiletbezoek)
13.00 uur naar bed en slapen, vrij spel en 3+ activiteiten voor kinderen, die niet gaan slapen
14.00 uur kinderen uit bed
14.30 uur drinken en een rijstwafel eten
15.00 uur activiteiten
16.00 uur verschonen, toiletbezoek, “kleinere” activiteiten
16.30 uur komkommer / rijstwafel / wortel eten, voorbereiden om naar huis te gaan
18.00 uur tot morgen!

 

De tijden

Er wordt geen strak schema gehanteerd, de begintijden geven aan dat omstreeks dat tijdstip het onderdeel aan de orde kan komen.
De eet-, drink- en ontspantijden worden bij voorkeur zoveel mogelijk gehandhaafd.
Van tijd tot tijd wordt er “gewerkt” met verticale groepen, dat wil zeggen verschillende leeftijden in een groep. In de zomerperiode zal dit zeker het geval zijn.

De “grote” en “kleine” kinderen leren elkaar kennen en rekening te houden met elkaar. Zo zullen de “groten” ook een uurtje op de baby- afdeling mogen meehelpen.

Het volgen van de behoeften van het kind wil onder andere zeggen dat wanneer een kind bijvoorbeeld meerdere kleine slokjes wil drinken of zijn appel in twee etappes wil eten dat dan ook kan gebeuren.